Termeni și condiții

Termeni și condiții

  1. DEFINIȚII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de produse  prin intermediul magazinului online www.poftabuna.md către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către FETESCU X SRL. Astfel, următorii termeni vor însemna:

  • Cumpărător – persoana fizică/persoana juridică ce plasează o comandă.
  • Vânzător – FETESCU X SRL, având sediul str. Grenoble 106, Chișinău, înregistrată la Camera Înregistrarii de Stat, cod fiscal:10086000XXXXX.
  • Bunuri și Servicii – orice produs menționat în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului.
  • Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile iar cumpărătorul este de acord să primească aceste bunuri și să facă plata acestora.
  • Contract – o comandă confirmată de către vânzător.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE (OFERTA)

Prin lansarea unei comenzi electronice pe site-ul poftabuna.md, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul iși derulează operațiunile. Dacă vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat.

3. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

  1. Vânzătorul utilizează cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și livrează produsele care îndeplinesc specificațiile cumpărătorului;
  2. Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de catre vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în scopuri pentru care a fost achiziționat.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

 Cumpărătorul ințelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice, nici una dintre informările primite de la vânzător. De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt în proprietatea SERGIUS-BIZ SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

5. CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

            Informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al vânzătorului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

6. TERMENE DE LIVRARE

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și a comenzii, vânzătorul este obligat să anunțe cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În dependență de vremea de afară și disponibilitatea produselor în ziua livrării sunt posibile modificări ușoare a comenzii.

Comenzile pentru săptămâna curentă se opresc joi la ora 18:00. Toate comenzile primite după miercuri ora 18:00 vor fi livrate în săptămâna următoare.

7. FACTURARE – PLĂȚI

 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii.

8. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

  1. Vânzătorul se obligă să expedieze produsele către cumpărător la adresa specificată, până la scară.
  2. Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu produsele în momentul predării acestora către cumpărător. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor. Vânzătorul va efectua livrarea produselor în raza mun. Chișinău în zonele de acoperire specificate în site.

9. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când produsele sunt conforme cu caracteristicile menționate în comandă. În cazul în care cumpărătorul descoperă că produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor, atunci vânzătorul va aduce la conformitate produsele.

10. GARANȚII

Produsele comercializate de către FETESCU X SRL beneficiază de certificate necesare conform legislației în vigoare.

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

 Proprietatea asupra produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă.

13. RĂSPUNDERE

 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

14. FORȚA MAJORĂ

 Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii Republicii Moldova. Eventualele litigii aparute între FETESCU X SRL și utilizatori sau cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești.